profil lilla musik

Profiler

Musik

På Samskolan präglas läroprocesser av sinnliga, estetiska, fantasifulla och praktiska sidor. Detta för att utveckla och stötta en meningsfull kunskapsutveckling som ökar elevens förmåga att se, och att verkligen förstå vad hon ser.

Det är viktigt att eleverna får utlopp för sin kreativitet

På Samskolan är det viktigt att eleverna får utlopp för sin kreativitet. Att stimulera båda hjärnhalvorna genom att varva teoretiska och praktiska ämnen är viktigt och utvecklande, både för individen och för förmågan att lära sig nya saker. Det är därför musik får ta stor plats på elevernas scheman. Utöver musik får eleverna även möjlighet att delta i körsång, där de får träna sin röst och sjunga i stämmor.

Musik kan ge en djupare förståelse och mening för en växande individ. Därför har musik i alla år varit ett viktigt ämne på Samskolan. Ämnen där man använder sin kreativitet och fantasi har på flera sätt fått ta plats och värdesatts av skolans kultur och syn på kunskap. Att skapa musik, spela och arbeta praktiskt med sina sinnen är en viktig del av skolans tradition. Musikämnet är viktigt eftersom det är ett ämne som kan utveckla kreativitet och lust. När man spelar eller lyssnar på musik får man ta del av andra världar som man kanske inte annars hade mött. Man får, tack vare musiken, träna finmotorik, gehör, uttryck och samspel. Man blir medveten om mönster, rytm och klang. Man utvecklar en förmåga att förstå andra kulturer, och eleverna får också möjlighet att känna samhörighet med andra. Både när man lyssnar och när man spelar.

En musikinstitution med många olika instrument

På Samskolan har man alltid låtit musiken få ta plats. ”Anden och handen” är ett gammalt centralt begrepp i Samskolans historia som ska gestalta den växande individens behov av att utveckla alla sina sinnen och förmågor. De praktisk­estetiska ämnena behövs, och fördjupar även högre upp i åldrarna. Samskolan har under många år byggt upp en musikinstitution med olika instrument, teknisk utrustning och digitala verktyg. Lilla skolan har också valt att lägga sina avslutningar i en traditionell musikmiljö, på Lorensbergsteatern, där eleverna får möjlighet att musicera i större sammanhang. Här får även de elever som inte deltar praktiskt träna sig i att uppleva och förstå musik. Vi försöker också ge konserter på skolan flera gånger per termin.

Elever som får syssla med musik presterar bättre i teoretiska ämnen

Genom att utveckla sin förmåga kring musiken öppnas ytterligare en väg upp för att förstå sin samtid, sitt kulturarv och andra människors traditioner. Fördelen med många av skolans estetiska ämnen är att eleven verkligen får göra något själv, praktiskt och på riktigt. Inte bara läsa om det i teorin. Samskolans mål med att kunna erbjuda mycket musik på schemat är att låta varje individ själv få välja och forma sin utbildning, lust och kreativitet. Om intresse finns för musik så erbjuder skolan flera olika vägar att utvecklas i ämnet.

Det finns studier som visar att elever som får syssla med musik presterar bättre i teoretiska ämnen. Vi tror att unga människor som får möjlighet att prova musik i olika former och på olika sätt, är bättre rustade för framtiden än andra. Genom att ta del av avslutningar och lyssna, spela och sjunga på lektioner tillsammans med andra får de träna allt ifrån scenvana till förståelse för människors olika möjligheter till kreativitet. De får också lära sig att musik är en urgammal konstform som präglat olika tider och kulturer på många skilda sätt. Inte minst hur musikens kraft har påverkat människor i årtusenden.

Liknande profiler