Vi på Samskolan tycker det är viktigt att våra elever inte bara läser teoretiska ämnen. Därför får de praktiska och estetiska ämnena stort utrymme på våra elevers scheman. Här kan du läsa mer om våra profilområden.

 • Elevmedverkan

  I Läroplanen LGR 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står att läsa ”De demokratiska principerna att kunna påverka, och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen” samt ”Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad”. På Samskolan tar sig detta bland annat uttryck i…

  Läs mer

  Elevmedverkan
 • Musik

  På Samskolan präglas läroprocesser av sinnliga, estetiska, fantasifulla och praktiska sidor. Detta för att utveckla och stötta en meningsfull kunskapsutveckling som ökar elevens förmåga att se, och att verkligen förstå vad hon ser.

  Läs mer

  Musik
 • Idrott

  Alla barn och ungdomar mår bra av fysisk aktivitet och rörelse. Under barn- och ungdomsåren lägger man grunden för sin framtida hälsa och framtida motionsvanor. Därför är det viktigt att vi försöker erbjuda en så bred aktivitetsbank som vi bara kan för att chanserna till att eleven ska hitta något som den gillar och passar…

  Läs mer

  Idrott
 • Lärande

  Samskoleelevernas kunskapsförädling förvaltas, utvecklas och omges av legitimerade och mycket engagerade lärare i totalt 15 klasser på Lilla skolan. Samskolans kunskaps­- och undervisningskvalitet säkras av mer än 9000 högskolepoäng och över 600 år av gemensam undervisningserfarenhet, för alla våra elever.

  Läs mer

  Lärande
 • Lärande

  Förskoleklass är året mellan förskola och skolår 1, med ett ben i vardera verksamhet. Vi använder oss av förskolans pedagogik men blickar också framåt och förbereder eleverna inför kommande skolår.

  Läs mer

  Lärande