profil lilla larande

Profiler

Lärande

Samskoleelevernas kunskapsförädling förvaltas, utvecklas och omges av legitimerade och mycket engagerade lärare i totalt 15 klasser på Lilla skolan. Samskolans kunskaps­- och undervisningskvalitet säkras av mer än 9000 högskolepoäng och över 600 år av gemensam undervisningserfarenhet, för alla våra elever.

Vår skola vilar på en stabil vetenskaplig grund och Maria Montessoris pedagogiska tankar

Samskolans lärare har ett gemensamt sikte framåt och ser en utmaning i att utveckla såväl den kollegiala som den individuella kompetensen vidare, utan att tappa fotfästet i vårt gemensamma Samskolearv och dess traditioner. Vår skola vilar på Maria Montessoris pedagogiska tankar och en stabil vetenskaplig grund! En grund med inbyggd nyfikenhet och en vilja att förnya och utmana invanda mönster och normer. Vi ställer ny vetenskap gentemot beprövad erfarenhet genom kontinuerlig fortbildning. Vi utmanas ständigt till nya insikter och inspiration genom föreläsningar, studiebesök och fortlöpande intern och extern fortbildning inom olika områden.

En ständigt pågående, naturlig och hållbar kompetensutveckling

På Samskolan värdesätter vi varandra och verksamheten speglas av ett öppet klimat, med högt i tak, där det kollegiala lärandet värderas högt. Våra pensionerade kolleger förblir tätt och varmt knutna till skolan. De är en källa till fantastisk erfarenhet, stor kompetens och de förankrar tryggt våra traditioner hos både yngre och nya kollegor. Genom kontinuerliga möten på både stadie­- och kollegienivå får vi möjlighet till ett naturligt utbyte av både erfarenheter och individuella specialkompetenser vilket bidrar till en ständigt pågående, naturlig och hållbar kompetensutveckling.

Mångfald, gemenskap, engagemang, omtanke, lust, nyfikenhet och kreativitet är begrepp som, i kombination med Maria Montessoris pedagogiska tankar, genomsyrar vårt arbete och vår skola. Hög kompetens och stor erfarenhet i kombination med starka och varma relationer, ömsesidig respekt och ett stort engagemang utgör en stabil grund för att vi ska nå våra gemensamma mål: varje elevs rätt till kunskapsutveckling och ett livslångt lärande.

Vi strävar efter att låta våra elevers lust, kreativitet och arbetsflöde få frodas i lugn och ro

På Samskolan har vi stor frihet att utforma vår undervisning vilket främjar vårt pedagogiska arbete att utbilda för livet utifrån varje elevs individuella behov. Denna frihet ger oss en flexibilitet i att kunna följa våra elevers intresseströmmar, förutsättningar och behov på ett naturligt sätt. Med grund i  montessoripedagogikens tankar, har vi på Samskolan fler längre och sammanhållna arbetspass än på många andra skolor. Genom detta ges våra elever utrymme att utifrån undervisningens ramar och sina individuella förutsättningar få arbeta klart. Vi tillämpar ”frihet under ansvar” och strävar alltid efter att låta våra elevers lust, kreativitet och arbetsflöde få frodas, utan onödiga avbrott, i lugn och ro.

En gemenskap utöver det vanliga

På Samskolan strävar vi efter ett naturligt och tryggt flöde av elever och personal i alla våra miljöer. I våra olika utemiljöer finns alltid personal för att alla våra elever tryggt ska kunna vistas ute tillsammans. En varm famn, en omplåstring eller kanske en aktiv fotbollsdomare finns alltid på en armlängds avstånd! På Samskolan råder en naturlig, trygg och varm gemenskap mellan alla våra elever och Samskolans personal. Vid våra olika traditionsrika tillställningar, regelbundna samlingar med alla elever och personal, och tematiska SAM-dagar får hela skolan en chans att mötas och samverka över åldersgränser. På vår skola känner vi varandra!

Våra gemensamma traditioner involverar inte bara elever och skolans personal. De knyter också aktivt in vårdnadshavare i gemenskapen. Som Samskoleförälder kommer inbjudningar regelbundet till både gemensamma föräldramöten och vårsånger, traditionsrika Lussedanser, musikfestivaler, utmarscher, diverse fantastiska utställningar på vårt torg liksom till olika föreläsningar med varierande teman.