profil forskolan larande

Profiler

Lärande

Förskoleklass är året mellan förskola och skolår 1, med ett ben i vardera verksamhet. Vi använder oss av förskolans pedagogik men blickar också framåt och förbereder eleverna inför kommande skolår.

Eleverna bygger goda relationer till varandra och får träna på att planera

I Samskolans förskoleklass integrerar vi två verksamheter. Förskoleklass som täcker upp 15 timmar i veckan, och skolbarnsomsorg (fritids), bildar tillsammans en helhet. Eleverna möter samma lärare hela dagen. Under dagen blandas arbetsuppgifter som bokstavssamlingar, utelek, skapande, rörelse och gemensamma måltider på ett balanserat sätt. De cirka 50 eleverna är uppdelade i tre grupper under delar av dagen. Detta skapar tryggheten i den mindre gruppen men ger också möjligheten att lära känna alla kamrater som tillsammans kommer att börja skolår 1.

Det är viktigt att året mellan förskola och skolår 1 blir ett tryggt och lyckat år för eleverna. De hinner då att bygga goda relationer till sina kamrater som kommer att vara deras arbetskamrater under de kommande 9 åren på skolan. De lär känna skolmiljön och tränas på att arbeta med ”egen planering”.

Många elever lär sig att läsa och skriva i Förskoleklass

Eleverna i förskoleklass visar ett mycket stort intresse för en mängd olika saker. Många är till exempel fullt uppe i processen att lära sig läsa och skriva. De har förstått att bokstäver låter på olika sätt och att det går att kombinera ihop alla olika ljud till meningsskapande sammanhang. Vi bygger på elevernas lust och förmåga och bokstavssamlingar blir i förskoleklass något lustfyllt där alla kan bidra. Man prövar olika ljud i sin mun, vad är det för ord som börjar på ”sss”? Hur får man det att låta ”sss”? Kan man forma ”sss” med sin kropp?

Hur många ord som börjar på ”s” kan vi komma på? I förskoleklass får eleverna bearbeta olika kunskapsområden med hjälp av många olika konstnärliga tekniker. Det kan vara med hjälp av illustrationer, musik, film, skrift, drama eller på annat sätt. På detta sätt berikas elevernas kunnande och intresse och alla sinnen används i lärprocesserna.

Eleverna lär sig tro på sin egen förmåga

Vi märker att eleverna känner trygghet i den lilla gruppen i förskoleklass. De lär känna varandra bra, vågar tro på sin egen förmåga och utvecklas mycket inom väldigt många olika områden. De visar stort intresse för sin omvärld, har lätt för att lära och använder sin fantasi i lärandet på ett berikande sätt. Under året i förskoleklass vill vi att eleverna ska tro på sin egen förmåga att undersöka, experimentera och lära sig nya kunskaper. Vi vill ta vara på den lust och den stora förmåga eleverna har i sexårsåldern att lära och minnas. Vi vill att eleverna hittar ett bra arbetssätt där de kan uppleva tillfredsställelse att arbeta med skolarbetet.

I förskoleklass bygger vi på elevernas glädje och lust att utveckla sitt kunnande. Det är viktigt att ha med sig en positiv bild av lärandet och tro på sin egen förmåga inför kommande skolår. Eleverna har svetsats samman och lärt sig samarbeta och att ta hänsyn till varandra. De visar sitt stora hjärta, bryr sig om varandra och visar sin goda förmåga att utvecklas och lära.

Liknande profiler