profil forskolan bild

Profiler

Bild

Bild är ett område fyllt med skaparglädje och en möjlighet att uttrycka sig på andra sätt.

I förskolemiljön tycker vi det är viktigt att det finns mycket saker att ta för sig av som uppmuntrar kreativa och estetiska lärprocesser. De allra flesta barn ”fångas” av kraften i bild och den energi som den ger. Bildarbetet pågår givetvis spontant i barnets förskolemiljö där mycket arbete är ”just nu” och handlar mycket om glädjen att måla/rita/klippa/klistra i stunden varierat efter ålder och behov. De färdigheter som erövras är ju framför allt den finmotoriska utvecklingen och det är självfallet stärkande för självkänslan att ”man kan”.

På skolan har vi också en ateljé som vi alla kan utnyttja. Där finns framförallt yta, olika sorters papper, pennor, kol, kritor och färg av varierande karaktär som vi kan använda oss av. Grupperna har där planerade bildaktiviteter och vissa grupper har även egna ateljéer integrerat i klassrumsmiljön. I ateljén brukar en mindre grupp barn gå iväg tillsammans med en lärare varje vecka. Bildaktiviteterna kan vara kopplade till tematiskt aktiviteter som t.ex. bild om våra årstider, litteratur och färglära. Oftast arbetar barnen själva och ibland samarbetar man kring något större projekt. Under dessa tillfällen får barnen pröva på många olika tekniker och material och också få en individuell handledning och tips hur man kan göra för att förfina sina färdigheter. Allt eftersom får man en säkerhet i många olika uttrycksformer och stor mångfald. Det är givetvis fascinerande att skapa något som är unikt för en själv och också se och uppleva glädjen i att samarbeta i större projekt. Vi ser också att kreativt arbete förekommer frekvent i bokstavsintroduktioner, matematik och geometri och givetvis mycket kopplat till de kulturella ämnena som geografi, historia och biologi.

Konstnärer och deras liv och konst är också en stor inspirationskälla för att utforska och metodiskt se och uppleva olika tekniker. Där kommer också samtalet in på hur konstnären arbetar och den konstnärliga processen. Vi ser också att bilder på väggar och i övrig närmiljö är viktigt och hur det stimulerar språket framför allt hos de yngre barnen som håller på att erövra språket på många olika sätt.

Vi gör också studiebesök på museum och har egna utställningar under året. Förskoleklassen har också fått besök av externa gästpedagoger under året under begreppet ”Skapande skola”.

Liknande profiler