profil forskolan utemiljo

Profiler

Utemiljö

Utomhuslek är bra för motoriken, lekförmågan och hälsan. Våra barn är ute minst en längre stund varje dag, oavsett väder. I nära anslutning till deras lokaler ligger lekgårdar som är anpassade efter barnens lekar. Det är en trygg och säker miljö där lärarna har god överblick.

Ofta leker barn mer tillsammans när de är utomhus

Uteleken är en mycket viktig del av dagen. Där tränar barnen på att socialisera sig med andra barn, de deltar i olika rollekar som är så viktigt för barn att göra. De får också möjlighet att röra sig friare än inomhus, träna sin kondition, styrka och motorik. Frisk luft är bra för oss människor. Barnen deltar med stor iver i många olika lekar i sin utemiljö. De växlar aktiviteter mellan lek i sandlåda, bland buskar, cykling, ”affär”, rutschkana och klättring. I vissa perioder är bollekar vanliga. I utemiljön är det inte ovanligt att barnen leker mer med andra barn än vad de brukar göra inomhus.

Barnen har ett stort rörelsebehov som de får utlopp för under uteleken. Målet med en bra utemiljö är att barnen ska få träna sin lekförmåga, sin motorik, sin kondition, styrka, få röra sig fritt och få bättre hälsa och välbefinnande.

God hälsa grundläggs tidigt och frisk luft och rörelse är viktigt för god hälsa. Att kunna leka fantasifulla och roliga lekar är också viktigt att ha med sig i framtiden.